Adatkezelési tájékoztató és Felhasználási feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő megnevezése:

Weboldal üzemeltető: Salamon Kitti EV.

E-mail: info@eletmuhely.hu

Weboldal: http://eletmuhely.hu

Adószám: 54842616-1-22

Hosting szolgáltató: Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

 

Adatkezelés célja:

Az adatok a http://eletmuhely.hu látogatóinak, felhasználóinak, a Szolgáltatások igénybe vevőinek (továbbá Felhasználók, ügyfelek) kiszolgálása céljából kerülnek kezelésre.

A Szolgáltató, mint adatkezelő cégeknek és magánszemélyeknek nyújt Szolgáltatást.

 

Adatkezelés jogalapja:

A Felhasználók önkéntes hozzájárulásukat adják a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos adatkezelésre.

 

Adatkezelési alapelvek:

Személyes adat csak abban az esetben kezelhető, ha ahhoz az érintett az önkéntes hozzájárulását adja, vagy annak szükségszerűségét a törvény elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely elengedhetetlen az adatkezelés céljának megvalósulásához.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

 

Érintettek köre:

A weboldal látogatói, felhasználói, a szolgáltatások igénybevevői.

 

Kezelt személyes adatok köre és rendeltetése:

A Felhasználók önkéntes hozzájárulásukkal az alábbi adatokat adhatják meg: név, e-mail cím, telefonszám, weboldal címe, igényelt szolgáltatás, üzenet.

 

Adatkezelés időtartama:

Árajánlat kérés esetén 3 hónap.

Szolgáltatás igénybevétele esetén a személyes adatok a szolgáltatás elvégzéséig kerülnek megőrzésre.

Kivételt képeznek a személyes adatokat tartalmazó szerződések, amikkel kapcsolatban a számviteli törvények a mérvadók (megőrzés időtartama 8 év).

 

Adatkezelés módja:

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli.

A Szolgáltató számítástechnikai eszközén gyűjti az adatokat, amik a hosting cég által biztosított tárhely szerverén kerülnek tárolásra.

A számlázási adatok a www.szamlazz.hu online számlázó programban kerülnek tárolásra.

 

Egyéb információk:

A Szolgáltatónak joga van ahhoz, hogy eloldalúan módosítsa a Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót.

 

Felhasználási feltételek

Weboldal üzemeltető: Salamon Kitti EV.

E-mail: info@eletmuhely.hu

Weboldal: http://eletmuhely.hu

Adószám: 54842616-1-22

Hosting szolgáltató: Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

 

A weboldalon található információk felnőtteknek szólnak.

A Szolgáltató az oldalon található információkért felelősséget nem vállal.

A Felhasználók ráutaló magatartással automatikusan elfogadják az itt leírt feltételeket, melyek időről időre megváltozhatnak.

 

Szerzői jog:

A weboldalon szereplő minden írásos anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi, szerzői jog vagy szellemi tulajdonjog védelme alatt áll.

A weboldalon található képek jogtiszta forrásból származnak.

 

Jogorvoslat:

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő jogsérelem esetén a Felhasználók az illetékes törvényszékhez fordulhatnak és vizsgálatot kezdeményezhetnek.